Contact Us

Contact Us

Jiangyin Minghong Automotive Roof System Co., Ltd.
Address: No. 12, Panlongshan Road, Jiangyin City, Jiangsu Province, CHINA
Postal Code: 214429
Tel: +86-510-68830666
Fax: +86-510-68833306
URL: www.jymhauto.com